Đăng nhập

Bộ trưởng Y tế: "Không thể nói giá thuốc của chúng ta cao hơn thế giới!"

Bộ trưởng Y tế: "Không thể nói giá thuốc của chúng ta cao hơn thế giới!"
So sánh với hàng loạt quốc gia, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định giá thuốc của Việt Nam không cao như phản ánh của đại biểu Quốc hội.

: 14/06/2017 - 11:35