Những câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn tính năng

1.1 Đầu tiên thêm nhà cung ứng vào hóa đơn nhập kho.Vào nhập kho,thêm thuốc,số lượng nhập.Sau đó nhấp vào “ Thêm nhà cung cấp vaò HĐ” như hình minh họa.

Có 2 trường hợp :-Nhà cung cấp có sẵn trong danh sách nhà cung cấp.Ta chỉ việc chọn tên và nhập tỷ lệ chiết khấu trên hóa đơn nhập từ nhà cung cấp này (nếu đã thay đổi,không thì dữ nguyên).-Nhà cung cấp mới thì vẫn "thêm nhà cung cấp vào hóa đơn bán" nhưng nhập đầy đủ thông tin nhà cung cấp như Tên nhà cung cấp,tên người liên hệ,sđt,địa chỉ,tỷ lệ chiết khấu trên hóa đơn.Sau đó nhập kho bình thường.1.2 Để quản lý nhà cung cấp,ta vào mục Kiểm soát -> quản lý nhà cung cấp /Công nợ nhà cung cấp

Ở mục Quản lý nhà cung cấp,ta có thể xem được toàn bộ thông tin về nhà cung cấp( tên nhà cung cấp,người liên hệ,điên thoại,địa chỉ nhà cung cấp và công nợ nhà cung cấp).Ngoài ra ta còn cập nhật thêm nhà cung cấp qua nút “Thêm ncc” như bên dưới minh họa.

1.3 Trong phần “ Công nợ nhà cung cấp”,bạn xem chi tiết khoản nợ trong mục chi tiết.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị

Hotline: 086 8707558

Email: vietdd@vatgia.com

Tải về Ultraview

Công cụ giúp kỹ thuật hỗ trợ bạn mà không cần có mặt tại cửa hàng

sau khi tải ultraview về bạn click mở ultraview lên và đọc ID và Mật khẩu ultraview của bạn cho kỹ thuật để kỹ thuật giúp đỡ bạn

Download Ultraview