Những câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn tính năng

IV/. Hướng dẫn sử dụng tính năng “ Cảnh báo thuốc sắp hết hàng”
  • Cảnh báo thuốc sắp hết hàng được hiểu là tính năng giúp khách hàng quản lý danh sách các thuốc sắp hết hàng trong kho thuốc của mình

  • Để sử dụng tính năng này, khách hàng cần thực hiện các bước sau

  • Bước 1. Vào kiểm soát


  • Bước 2. Chọn Thiết lập thông số sau đó hệ thống sẽ cho khách hàng tính năng Cảnh báo thuốc sắp hết hàng khi số tồn dưới ngưỡng, sau đó khách hàng lựa chọn giá trị của từng đơn vị là Lọ, Vĩ, Viên, Hộp… 
  • Bước 3: Sau đó khách hàng kéo chuột xuống dưới cùng ấn Ghi nhận


  • Như vậy sau khi khách hàng đã làm đầy đủ các bước theo yêu cầu, khách hàng đã có thể  vào Quản lý chọn Thuốc sắp hết hàng và hệ thống sẽ cảnh báo thuốc sắp hết hàng cho khách hàng để khách hàng nhập thêm hàng vào kho. 


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị

Hotline: 086 8707558

Email: vietdd@vatgia.com

Tải về Ultraview

Công cụ giúp kỹ thuật hỗ trợ bạn mà không cần có mặt tại cửa hàng

sau khi tải ultraview về bạn click mở ultraview lên và đọc ID và Mật khẩu ultraview của bạn cho kỹ thuật để kỹ thuật giúp đỡ bạn

Download Ultraview