Những câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn tính năng

*Nhập kho sản phẩm mới:

+Bước 1: Vào Quản lý chọn danh sách thuốc

+Bước 2: Kích vào ô nhập kho:+Bước 3: Kích vào số lượng để chỉnh sửa và ấn (F10)Nhập kho:

*Kiểm kho:

+Bước 1: Vào quản lý chọn danh sách thuốc

+Bước 2: Chọn mục kiểm kho

+Bước 3: Chỉnh lại số lượng trên quầy 


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị

Hotline: 086 8707558

Email: vietdd@vatgia.com

Tải về Ultraview

Công cụ giúp kỹ thuật hỗ trợ bạn mà không cần có mặt tại cửa hàng

sau khi tải ultraview về bạn click mở ultraview lên và đọc ID và Mật khẩu ultraview của bạn cho kỹ thuật để kỹ thuật giúp đỡ bạn

Download Ultraview