Những câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn tính năng

III/. Hướng dẫn sử dụng tính năng ”Cảnh báo thuốc sắp hết hạn sử dụng”
  • Cảnh báo thuốc sắp hết hạn sử dụng được hiểu là tính năng cung cấp thông tin các thuốc của cửa hàng có trên hệ thống sắp hết hạn sử dụng.

  • Để sử dụng tính năng này trước tiên khách hàng cần làm các bước sau

  • Bước 1: Vào phần kiểm soát


  • Bước 2. Chọn tính năng Thiết lập thông số


  • Bước 3. Kéo chuột xuống dưới để chọn Thời gian cảnh báo thuốc khi sắp hết hạn sử dụng, khách hàng có thể chọn 120 ngày, 255 ngày hoặc 365 ngày tùy theo nhu cầu của khách hàng, sau khi đã thiết lập


  • Bước 4. Cuối cùng nhấn chuột vào ô Ghi nhận phía dưới.


  • Lưu ý: khách hàng khi nhập thuốc mới cần phải nhập cả thời hạn sử dụng của từng loại thuốc thì hệ thống mới cảnh báo thuốc sắp hết hạn.

  • Sau khi đã làm đủ các bước trên, khách hàng có thể vào Kiểm soát và chọn Thuốc sắp hết hạn sử dụng để cập nhật tình hình các thuốc sắp hết hạn sử dụng trong kho của khách hàng.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban quản trị

Hotline: 086 8707558

Email: vietdd@vatgia.com

Tải về Ultraview

Công cụ giúp kỹ thuật hỗ trợ bạn mà không cần có mặt tại cửa hàng

sau khi tải ultraview về bạn click mở ultraview lên và đọc ID và Mật khẩu ultraview của bạn cho kỹ thuật để kỹ thuật giúp đỡ bạn

Download Ultraview